ค้นหาข้อมูล

หารือเรื่องความต้องการในพื้นที่ ภายใต้โครงการ "สานพลังประชารัฐ"
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (19 มิ.ย. 61) เวลา 10.00 น. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้เข้าพบ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อหารือเรื่องความต้องการในพื้นที่ ภายใต้โครงการ "สานพลังประชารัฐ" ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน