ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (19 มิ.ย. 61) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน