ค้นหาข้อมูล

การอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้า (สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม)
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

 

วันนี้ (20 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดการอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้า (สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 เรื่อง "SMEs 4.0 next to be millionaire" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน