ค้นหาข้อมูล

โครงการเสริมพลัง ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมพลัง ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน