ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน (คอจ.)
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

 

วันนี้ (21 มิ.ย. 61) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน (คอจ.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)) ครั้งที่ 3 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน