ค้นหาข้อมูล

งานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน"
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน