ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันศุกร์ที่ ๒๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน