ค้นหาข้อมูล

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ แปลงปรับระบบของนายมูล โนนิล บ้านวังตาว หมู่ ๗ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน