ค้นหาข้อมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ CULTURAL TOURISM : TAU LUE VILLAGE
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ CULTURAL TOURISM : TAU LUE VILLAGE "หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านหล่ายทุ่ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน" ณ หอประชุมบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน