ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยมีนางวิจิตรา โกสีย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยมีนางวิจิตรา โกสีย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน , FM 94.75 MHz , สถานีวิทยุชุมชน , เคเบิลทีวีท้องถิ่น และ www.nan.prdnorth.in.th