ค้นหาข้อมูล

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน