ค้นหาข้อมูล

ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำลำน้ำน่านและลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (27 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำลำน้ำน่านและลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากฯ