ค้นหาข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำชุมชน และทีมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำชุมชน และทีมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP จังหวัดน่าน จัดระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน