ค้นหาข้อมูล

การเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันศุกร์ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ต้อนรับและร่วมคณะของนายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน