ค้นหาข้อมูล

งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "สานพลังประชารัฐ" ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "สานพลังประชารัฐ" ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน