ค้นหาข้อมูล

ประชุมสัมนา"มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นถนน"ครั้งที่2
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๑๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนา"มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นถนน" ครั้งที่ ๒  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน