ค้นหาข้อมูล

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (12 ก.ค. 61) เวลา 11.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  โดยรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน ถ้าฝนไม่ตกลงมาอีก สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในบ่ายวันนี้