ค้นหาข้อมูล

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของจังหวัดน่าน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (13 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารภาคเอกชน , ผู้ประกอบการ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน