ค้นหาข้อมูล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (28 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน