ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (29 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ณ ศูนย์พักพิง (ชั่วคราว) โรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน