ค้นหาข้อมูล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(ดินถล่ม)ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ครอบครัวราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ ได้เกิดภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหา การเกิดภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ในพื้นที่ตำบลดงพญา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ (ดินถล่ม) กรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดน่าน ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรในตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้รับความเสียหาย โดยเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(ดินถล่ม) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ ให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต ภาพ / ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน