ค้นหาข้อมูล

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

วันนี้ (22 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ศาล , ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเดินทางไปประชุมรับทราบข้อมูลอุทกภัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง และมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง , ณ วัดม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน