ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน