ค้นหาข้อมูล

การประชุมโครงการภูมิทัศน์ชีวิต (FLOURISH)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมโครงการภูมิทัศน์ชีวิต (FLOURISH) ณ ห้องประชุมสิริเบญญา อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน