ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน