ค้นหาข้อมูล

พิธีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน