ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) พร้อมทั้งร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน