ค้นหาข้อมูล

งานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018 ภายใต้โครงการ "ส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม CSR" ณ ข่วงน้อย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน