ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และการพัฒนาเครือข่ายประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน