ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก” จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีข้าราชการและประชาชน  ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก” ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่อง     โดยจังหวัดน่าน เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และวันนี้เป็นวันที่ 5 ของการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน          ซึ่งจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
โดยร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ เส้นทางที่ทางจังหวัดน่านกำหนดจัดกิจกรรมนี้รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดน่าน และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ      หรือ ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ http://www.nan.go.th/bikeunairak/ และ http://bikeregis2018.moi.go.th/bike2018/  ได้ด้วยตนเอง