ค้นหาข้อมูล

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี ฯ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันพุธที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน