ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมปั่น (Bike อุ่นไอรัก) จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมปั่น (Bike อุ่นไอรัก) จังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมือน่าน และปั่นจักรยานนำขบวนปั่น(Bike  อุ่นไอรัก) จังหวัดน่าน ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร เส้นทางพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน