ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม bike อุ่นไอรัก
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๒๑.๒๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมไข้นายภัคพงศ์  ทองฟู ที่เข้าร่วมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ  ห้อง ๒๐๕ ตึกนันทรัตนาคาร โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน เนื่องจากระหว่างปั่นได้ ๓๐ นาทีเกิดอาการชา เกร็ง ปวดทั่วตัว โดยก่อนปั่น มีอาการไข้ ไอ มา ๒ วัน ผลวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลน่านเบื้องต้นระบุว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อและปอดอักเสบ