ค้นหาข้อมูล

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   อำเ ภอเวียงสา  จังหวัดน่าน