ค้นหาข้อมูล

การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและศูนย์บริการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บังคับการมณฑทลทหารบกที่ ๓๘  พ.ต.อ.บัณฑิต  อินทุฤทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและศูนย์บริการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการประชาชนแขวงการทางน่านที่ ๒ ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยทางถนน/ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยทางถนน/ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยทางถนน/ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน