ค้นหาข้อมูล

"โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒"
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๒๑.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมศิริมงคลทั่วโลก"  ณ ลานโพธิ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

เวลา ๒๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒" ณ มณฑลพิธีลานหน้าศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน