ค้นหาข้อมูล

พิธีทำบุญตักบาตรและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคารที่ ๑ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน