ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งยังได้กำชับให้พนักงานขับรถ ขับขี่อย่างปลอดภัย และเน้นย้ำให้พนักงานบริการบนรถโดยสารตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และอวยพรให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ