ค้นหาข้อมูล

ประชุมประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อม พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ประชุมประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน