ค้นหาข้อมูล

เยี่ยมผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

 

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อม พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมผู้ป่วยซึ่งประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ และรักษาตัว ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน