ค้นหาข้อมูล

ประชุมสรุปสถานการณ์และแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อม พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสธ.มทบ.๓๘ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปสถานการณ์และแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน