ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ของบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน