ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าพาคุย
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

"ผู้ว่าพาคุย" โดยมี นางสาวปรัศนียาภรณ์ ตันเกียรติชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน,FM ๙๔.๗๕ MHz , สถานีวิทยุชุมชน,เคเบิลทีวีท้องถิ่น และทางออนไลน์นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ออกรายการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ันอังคาร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๕-๐๙.๐๐ น.