ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานโครงการวัฒนธรรมสามชนเผ่า ประเพณีดอกดำดอกแดงโน้มกิ่งฟ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคารที่ ๘ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวัฒนธรรมสามชนเผ่า ประเพณีดอกดำดอกแดงโน้มกิ่งฟ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน