ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการฝึกอบรม "การพัฒนาเครือข่ายอาสาประชารัฐ"
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

 

 

วันพุธที่ ๙ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "การพัฒนาเครือข่ายอาสาประชารัฐ" ณ ห้องประชุมภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน