ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน