ค้นหาข้อมูล

มอบของขวัญให้แก่ส่วนราชการสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบของขวัญให้แก่ส่วนราชการสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๘, อำเภอภูเพียง, โรงพยาบาลน่าน และเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน