ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน