ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานเดิน - วิ่ง การกุศล "พูคาน่านฟ้า มินิมาราธอน ครั้งที่ ๙"
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน - วิ่ง การกุศล "พูคาน่านฟ้า มินิมาราธอน ครั้งที่ ๙"