ค้นหาข้อมูล

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ พิธีปล่อยกำลังพลเพื่อยับยั้งการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และรณรงค์ ๖๐ วันอันตราย งดเว้นการเผา ลดไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่จังหวัดน่าน  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน